top of page

Polityka Prywatności dla strony internetowej www.drjanik.com:

Piotr Janik - Ogólna Praktyka Lekarska, ul. Markowska 22/64, 03-742 Warszawa, NIP: 1132953559

 

1.Dane Osobowe i Ich Przetwarzanie:

• Do celów udzielenia odpowiedzi na zapytania pacjentów oraz planowania procedur medycznych, firma Piotr Janik - Ogólna Praktyka Lekarska przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcia ciała pacjentów w celu analizy anatomicznej i propozycji leczenia, informacje z wywiadu medycznego dotyczące chorób przewlekłych i przyjmowanych leków.

• Dane te są przetwarzane z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych.

 

2. Cel Przetwarzania Danych Osobowych:

• Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mają na celu umożliwienie udzielenia profesjonalnej pomocy medycznej oraz zapewnienie pacjentom pełnej obsługi medycznej poprzez planowanie i realizację procedur medycznych.

3. Bezpieczeństwo Danych Osobowych:

• Firma Piotr Janik - Ogólna Praktyka Lekarska zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności i bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz do zastosowania odpowiednich środków ochrony danych.

4 .Prawa Pacjentów:

• Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

• Pacjenci mogą skorzystać z powyższych praw poprzez kontakt z firmą Piotr Janik - Ogólna Praktyka Lekarska.

 

5. Kontakt:

• W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności strony www.drjanik.comprosimy o kontakt pod adresem siedziby firmy: ul. Markowska 22/64, 03-742 Warszawa lub za pośrednictwem e-maila: info@drjanik.com

 

6. Ważne Informacje:

• Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych pacjentów w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi medycznej.

• Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem ze strony internetowej www.drjanik.com.

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami medycznymi.

bottom of page